Ring oss:
08-742 04 88

Besiktningar

Säkerhetsbesiktningar för lekplatser

Vi utför bland annat säkerhetsbesiktning, funktionsbesiktning och funktionskontroller av lekplatser enligt gällande standard och lag.

En säkerhetsbesiktning ska alltid genomföras minst en gång per år. Funktionsbesiktningar från en till 3 gånger per kvartal beroende på storlek och antal besökare.

Funktionskontroll är en utförligare kontroll för undersökning av redskapets funktion och stabilitet, i synnerhet med avseende på slitage. Denna kontroll bör utföras med 1 till 3 månaders mellanrum eller enligt tillverkarens anvisningar.

Under säkerhetsbesiktningen kontrolleras alla lekredskap som är menade för lek med olika provningsmetoder. Man kontrollerar ställen där huvud eller hals, fingrar, fötter osv. kan fastna. Det stötdämpande fallunderlaget är viktigt oavsett typ av underlag och att det är av rätt kvalitet. Vi på Lasses Lekplatsbesiktning som utför besiktningar är Certifierade besiktningsmän och ha genomgått prov genom CERENO certifiering AB vilket är den enda organisation som är ackrediterat av SWEDAC att genomföra certifiering av besiktningsmän för lekplatser och lekredskap.

Förordningarna som styr lekplatsers och lekredskaps utformning är Plan- bygglagen (PBL), Boverkets byggregler (BBR), Produktsäkerhetslagen och Svensk standard SS-EN 1176 och SS-EN 1177.

08-742 04 88