Ring oss:
08-742 04 88

Välkommen till Lasses Lekplatsbesiktning

En bra lekplats som innehåller lekredskap för alla barn är mycket kostbar vid inköp och anläggning, men med en bra drift- och underhållsplan finns en ekonomisk vinning och en säker lekplats som användarna kommer ha glädje av i många år.
Lasses Lekplatsbesiktnings mål är att alla barn ska få leka i en säker och stimulerande trygg och lämplig miljö. Enligt FN:s barnkonvention ska barns miljöer och lekplatser vara säkra och tillgängliga och vi på Lasses Lekplatsbesiktning hjälper därför Kommuner, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och andra lekplats-ansvariga med att se till att deras lekplatser är kontrollerade och skötta på så sätt att de blir godkända enligt de regler och lagar som finns. Lasses Lekplatsbesiktning är verksamma i Stockholms län, Mälardalen, Uppsala och Norrtälje. Tveka inte att kontakta oss för mer information!
08-742 04 88